PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : رسیور HIREMCO 1. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل x1 ورژن : V.75 به تاریخ : 2017/10/15
 2. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل x2 ورژن : V.75 به تاریخ : 2017/10/15
 3. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل x3 ورژن : V.75 به تاریخ : 2017/10/15
 4. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل x3 turbo hd ورژن : V.37 به تاریخ : 2017/10/15
 5. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل yeni zapper ورژن : V.07 به تاریخ : 2017/10/15
 6. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل zapper ورژن :v .03 به تاریخ : 2017/10/15
 7. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل jet. Nova ورژن : V.36 به تاریخ : 2017/10/15
 8. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل macrobox - hd ورژن : V.12 به تاریخ : 2017/10/15
 9. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل mars ورژن : V.31 به تاریخ : 2017/10/15
 10. لودر برای انتقال نرم افزار رسیور HIREMCO مدل macro box
 11. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل MINI HD ورژن : V.8 بتاریخ:2017/10/19
 12. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل MINI HD2 ورژن : V.03 بتاریخ:2017/10/19
 13. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل MINI HD PLUS ورژن : V.26 بتاریخ:2017/10/19
 14. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل MINI SD ورژن : V.01 بتاریخ:2017/10/19
 15. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل MINIBOX+ ورژن : V.12 بتاریخ:2017/10/19
 16. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل MINIBOX-GOLD ورژن : V.07 بتاریخ:2017/10/19
 17. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل NOVA HD ورژن : V.36 بتاریخ:2017/10/19
 18. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل ROCKET GALAXY ورژن : V.36 بتاریخ:2017/10/19
 19. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل TITANX-HD-2 ورژن : V.19 بتاریخ:2017/10/19
 20. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل TURBO-HD-2 ورژن : V.16 بتاریخ:2017/10/19
 21. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل VENUS ورژن : V.31 بتاریخ:2017/10/19
 22. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل WORKER HD ورژن : V.13 بتاریخ:2017/10/19
 23. لودر برای انتقال نرم افزار رسیور hiremco مدل mars
 24. لودر برای انتقال نرم افزار رسیور hiremco مدل mini hd
 25. لودر برای انتقال نرم افزار رسیور hiremco مدل titanx-hd-2
 26. ادیتور برای ویرایش لیست کانال رسیور hiremco
 27. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل F1 HD ورژن : V.13 بتاریخ:2017/10/19
 28. ادیتور برای ویرایش لیست کانال رسیور hiremco مدل F1
 29. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل BOSS HD ورژن : V.13 بتاریخ:2017/10/19
 30. لودر برای انتقال نرم افزار رسیور hiremco مدل BOSS HD
 31. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل FULLMINI V.3 ورژن : V7.61 بتاریخ:2017/10/19
 32. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل GALAXY HD ورژن : V.36 بتاریخ:2017/10/19
 33. لودر برای انتقال نرم افزار رسیور hiremco مدل Full mini
 34. ادیتور برای ویرایش لیست کانال رسیور hiremco مدل Full mini
 35. لودر برای انتقال نرم افزار رسیور hiremco مدل HD 20-16
 36. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل F2 Gold ورژن : V.14 بتاریخ:2017/10/19
 37. لودر برای انتقال نرم افزار رسیور hiremco مدل F2 HD
 38. ادیتور برای ویرایش لیست کانال رسیور hiremco مدل F2
 39. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدلF2 Max ورژن : V.14 بتاریخ:2017/10/19
 40. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل HD20-16 ورژن : V.1 بتاریخ:2017/10/19
 41. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل f15_plus ورژن : V.17 بتاریخ:2017/10/19
 42. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل F1 ورژن : V.18 بتاریخ:2017/10/19
 43. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل F3 GOLD ورژن : V.14 بتاریخ:2017/10/19
 44. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل COBRA HD ورژن : V.20 بتاریخ:2017/10/19
 45. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل FX TURBO HD ورژن : V.36 بتاریخ:2017/10/19
 46. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل TITANX HD Gold ورژن : V.34 بتاریخ:2017/10/19
 47. لودر برای انتقال نرم افزار رسیور hiremco مدل COBRA HD
 48. لودر برای انتقال نرم افزار رسیور hiremco مدل TITANX HD Gold
 49. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل TitanX HD Max ورژن : V.34 بتاریخ:2017/10/19
 50. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل TitanX HD Plus ورژن : V.34 بتاریخ:2017/10/19
 51. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل Mini-HD-Plus-S ورژن: v23 به تاریخ 05/12/2017
 52. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل Mini-HD-Plus-S ورژن: v24 به تاریخ 05/12/2017
 53. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل Zapper hd PLUS ورژن: v12 به تاریخ 05/12/2017
 54. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل Zapper hd PLUS ورژن: v18 به تاریخ 05/12/2017
 55. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل Zapper hd PLUS ورژن: v20 به تاریخ 05/12/2017
 56. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل Zapper hd PLUS ورژن: v21 به تاریخ 05/12/2017
 57. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل TITANX-HD-2 ورژن: v4 به تاریخ 03/03/2018
 58. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل TITANX-HD-2 ورژن: v5 به تاریخ 03/03/2018
 59. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل TITANX-HD-2 ورژن: v7 به تاریخ 03/03/2018
 60. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل TITANX-HD-2 ورژن: v7 به تاریخ 03/03/2018
 61. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل TITANX-HD-2 ورژن: v8 به تاریخ 03/03/2018
 62. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل TITANX-HD-2 ورژن: v9 به تاریخ 03/03/2018
 63. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل TITANX-HD-2 ورژن: v11 به تاریخ 03/03/2018
 64. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل TITANX-HD-2 ورژن: v12 به تاریخ 03/03/2018
 65. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل TITANX-HD-2 ورژن: v13 به تاریخ 03/03/2018
 66. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل TITANX-HD-2 ورژن: v14 به تاریخ 03/03/2018
 67. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل TITANX-HD-2 ورژن: v15 به تاریخ 03/03/2018
 68. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل TITANX-HD-2 ورژن: v16 به تاریخ 03/03/2018
 69. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل TITANX-HD-2 ورژن: v17 به تاریخ 03/03/2018
 70. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل TITANX-HD-2 ورژن: v18 به تاریخ 03/03/2018
 71. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل ZAPPER-HD-2 ورژن: v1 به تاریخ 03/03/2018
 72. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل ZAPPER-HD ورژن: v1 به تاریخ 03/03/2018
 73. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل ZAPPER-HD ورژن: v2 به تاریخ 03/03/2018
 74. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل ZAPPER-HD ورژن: v3 به تاریخ 03/03/2018
 75. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل ZAPPER-HD ورژن: v4 به تاریخ 03/03/2018
 76. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل ZAPPER-HD ورژن: v5 به تاریخ 03/03/2018
 77. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل ZAPPER-HD ورژن:v6 به تاریخ 03/03/2018
 78. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل F1 ورژن:v16 به تاریخ 03/03/2018
 79. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل ZAPPER-HD-PLUS ورژن:v8 به تاریخ 03/03/2018
 80. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل ZAPPER-HD-PLUS ورژن:v12 به تاریخ 03/03/2018
 81. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل ZAPPER-HD-PLUS ورژن:v13 به تاریخ 03/03/2018
 82. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل ZAPPER-HD-PLUS ورژن:v18 به تاریخ 03/03/2018
 83. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل TURBO-HD-2 ورژن:v4 به تاریخ 08/03/2018
 84. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل TURBO-HD-2 ورژن: v 5 به تاریخ 08/03/2018
 85. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل TURBO-HD-2 ورژن: v 6 به تاریخ 08/03/2018
 86. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل TURBO-HD-2 ورژن: v 8 به تاریخ 08/03/2018
 87. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل TURBO-HD-2 ورژن: v 9 به تاریخ 08/03/2018
 88. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل TURBO-HD-2 ورژن: v 11 به تاریخ 08/03/2018
 89. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل TURBO-HD-2 ورژن: v 12 به تاریخ 08/03/2018
 90. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل TURBO-HD-2 ورژن: v 13 به تاریخ 08/03/2018
 91. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل TURBO-HD-2 ورژن: v 14 به تاریخ 08/03/2018
 92. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل TURBO-HD-2 ورژن: v 15 به تاریخ 08/03/2018
 93. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل VENUS ورژن: v 26 به تاریخ 08/03/2018
 94. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل VENUS ورژن: v 27 به تاریخ 08/03/2018
 95. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل VENUS ورژن: v 28 به تاریخ 08/03/2018
 96. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل VENUS ورژن: v 29 به تاریخ 08/03/2018
 97. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل Zapper hd PLUS ورژن: v3 به تاریخ 08/03/2018
 98. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل Zapper hd PLUS ورژن: v4 به تاریخ 08/03/2018
 99. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل Zapper hd PLUS ورژن: v 5 به تاریخ 08/03/2018
 100. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل WORKER HD ورژن: v 7به تاریخ 08/03/2018
 101. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل WORKER HD ورژن: v 10 به تاریخ 08/03/2018
 102. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل WORKER HD ورژن: v 11 به تاریخ 08/03/2018
 103. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل WORKER HD ورژن: v 12 به تاریخ 08/03/2018
 104. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل F1 ورژن: v 11 به تاریخ 08/03/2018
 105. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل F1 ورژن: v 14 به تاریخ 08/03/2018
 106. نرم افزار رسمی رسیور hiremco مدل F15 Maxورژن: v 18 به تاریخ 08/03/2018