PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : Mini HD 1. نرم افزار جدید و رسمی رسیور amiko مدل AMIKO_miniHD​_ ورژن 1.5.95_v به تاریخ 2013/12/07
 2. نرم افزار جدید و رسمی رسیور amiko مدل MiniHD ورژن 1.5.95_v به تاریخ 2014/1/16
 3. نرم افزار جدید و رسمی رسیور amiko مدل AMIKO _MiniHD_ورژن 1.5.97_v به تاریخ 2014/1/16
 4. نرم افزار جدید و رسمی رسیور amiko مدل____AMIKO __xwindow_ visionneMiniHD_ورژن 1.6.04_v به تاریخ 2014/1/16
 5. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Amiko مدل AMIKO_MiniHD ورژن 1.6.09 به تاریخ 2014/02/04
 6. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Amiko مدل AMIKO_MINI HDورژن 1.6.13 به تاریخ 2014/03/08
 7. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Amiko مدل AMIKO HD-MINI conax ورژن 1.6.15 به تاریخ 2014/03/21
 8. نرم افزار جدید رسیور Amiko مدل Amiko-Mini HD-Galaxy ورژن 1.6.25 به تاریخ 2014.04.25
 9. نرم افزار جدید رسیور Amiko مدل Amiko-Mini HD-Multi ورژن 1.6.25 به تاریخ 2014.04.25
 10. نرم افزار جدید و رسمی رسیور AMIKO مدل AMIKO_MiniHD_conax ورژن 1.6.26 به تاریخ 2014.05.14
 11. نرم افزار جدید amiko مدل AMIKO MiniHD Sw به تاریخ 2014/05/23
 12. نرم افزار جدید رسیور Amiko مدل MiniHD__conax ورژن1.6.28 بتاریخ 2014.05.29
 13. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Amiko مدل AMIKO_MiniHD_mcas ورژن v1.6.33 به تاریخ 2014.07.11
 14. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Amiko مدل AMIKO_MiniHD_emu ورژن v1.6.33 به تاریخ 2014.07.11
 15. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Amiko مدل AMIKO_MiniHD_emu ورژن v1.6.44 به تاریخ 2014.12.11
 16. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Amiko مدل AMIKO_MiniHD_emu ورژن v1.6.44 به تاریخ 2014.12.11
 17. نرم افزار جدید رسیور Amiko مدل AMIKO_MiniHD_Galaxyورژن 1.6.53 بتاریخ 2014.12.29
 18. نرم افزار جدید رسیور Amiko مدل AMIKO_MiniHD_Galaxyورژن 1.6.54 بتاریخ 2015.01.13
 19. نرم افزار جدید رسیور Amiko مدل AMIKO_MiniHD__mcas ورژن 1.6.57 بتاریخ 2015.01.21
 20. نرم افزار جدید رسیور Amiko مدل AMIKO_MiniHD__mcas ورژن 1.6.57 بتاریخ 2015.01.21
 21. نرم افزار جدید رسیورamikoمدل MINI HD _EMU_ ورژن 1.6.70 به تاریخ : 2015/07/8
 22. نرم افزار رسیور AMIko mini HDمدل گالکسی به تاریخ 18/12/2015
 23. نرم افزار جدید رسیور AMIKOmini HDمدل Galaxyبه ورژن 1.7.00 تاریخ26/12/2015
 24. نرم افزار جدید رسیورAMIKOمدل AmikoMini HD-synaps-1.6.95 تاریخ 5/1/2016
 25. نرم افزار جدید رسیورAMIKOمدل AmikoMini HD-xwindow-synaps-1.6.95 تاریخ 5/1/2016
 26. نرم افزارجدید رسیور AMIKO_MiniHD_Galaxy_1.7.01به تاریخ 4/4/2016
 27. نرم افزار رسیور AMIKOمدل AMIKO MiniHD v.1.7.01 black synapsبه تاریخ 6/4/2015
 28. نرم افزار جدید رسیور AMIKOمدلAMIKO_MiniHD _1.5.73_emu به تاریخ 14/06/2016
 29. نرم افزار جدید رسیور AMIKOمدلAMIKO_MiniHD _1.5.73_mcas به تاریخ 14/06/2016
 30. نرم افزار رسمی رسیور amiko مدل-AMIKO-Mini-HD-SE-Galaxyورژن 2.4.40به تاریخ 18.05.2017
 31. نرم افزار جدید رسیور AMIKOمدل AMIKO_MiniHD_SE_2.4.19_mcasبه تاریخ 5/6/2017
 32. نرم افزار جدید رسیور AMIKOمدل AMIKO_MiniHD_SE_2.4.19_emuبه تاریخ 5/6/2017
 33. نرم افزار جدید رسیور AMIKOمدل AMIKO_MiniHD_RE_2.4.19_mcasبه تاریخ 5/6/2017
 34. نرم افزار جدید رسیور AMIKOمدل AMIKO_MiniHD_RE_2.4.19_Emuبه تاریخ 5/6/2017
 35. نرم افزار رسمی رسیور amiko مدل Mini HD ورژن 1.6.62_emu
 36. نرم افزار رسمی رسیور amiko مدل Mini HD ورژن 1.6.92_emu
 37. نرم افزار رسمی رسیور amiko مدل Mini HD ورژن 1.6.92_mcas
 38. نرم افزار رسمی رسیور amiko مدل Mini HD ورژن 1.6.96_emu
 39. نرم افزار رسمی رسیور amiko مدل Mini HD ورژن 1.6.96_mcas
 40. نرم افزار رسمی رسیور amiko مدل Mini HD ورژن 1.7.10_emu
 41. نرم افزار رسمی رسیور amiko مدل Mini HD ورژن 1.7.10_mcas
 42. لودر برای انتقال نرم افزار رسیور amiko مدل Mini HD
 43. ادیتور برای ویرایش و انتقال ip tv رسیور amiko مدل MiniHD
 44. ادیتور برای ویرایش لیست کانال رسیور amiko مدل MiniHD
 45. نرم افزار جدید رسیور آمیکو مدلAMIKO_MiniHD_Galaxy_s1.7.19 به تاریخ 7/12/2017
 46. نرم افزار جدید رسیور آمیکو مدلAMIKO_MiniHD_Galaxy_1.7.20 به تاریخ 7/12/2017
 47. لیست کانال برای رسیورآمیکو مدل List Mini HD SE
 48. نرم افزار جدید رسیور آمیکو مدلMini_HD265_emu ورژن 1.0.14 sw. به تاریخ ۲۳/۴/۲۰۱۸
 49. نرم افزار جدید رسیور آمیکو مدلMini_HD265_mcas ورژن 1.0.14 sw. به تاریخ ۲۳/۴/۲۰۱۸
 50. نرم افزار جدید رسیور آمیکو مدلAmiko_MINIHD-265__emu ورژن for 1.3.15 swبه تاریخ ۳/۵/۲۰۱۸
 51. نرم افزار جدید رسیور آمیکو مدلAmiko_MINIHD-265__mcas ورژن for 1.3.15 swبه تاریخ ۳/۵/۲۰۱۸
 52. Fullbackupبرای رسیورهای آمیکو مدل های AMIKO MINI HD
 53. نرم افزار جدید و رسمی رسیورamiko مدل mini hd265 به تاریخ 2018/09/01