PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : MiniHD T2C 1. نرم افزار جدید و رسمی رسیور AMIKO مدل AMIKO_MiniHD_T2C_emu ورژن 1.1.76 به تاریخ 2014.02.20
 2. نرم افزار جدید و رسمی رسیور AMIKO مدل AMIKO_MiniHD_T2C_mcas. ورژن 1.1.76 به تاریخ 2014.02.20
 3. نرم افزار جدید و رسمی رسیور AMIKO مدل AMIKO_MiniHD_T2C_emu ورژن 1.1.79 به تاریخ 2014.02.26
 4. نرم افزار جدید و رسمی رسیور AMIKO مدل AMIKO_MiniHD_T2C_mcas. ورژن 1.1.79 به تاریخ 2014.02.26
 5. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Amiko مدل AMIKO_MiniHD_T2C_emu ورژن v1.1.91 به تاریخ 2014/03/24
 6. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Amiko مدل AMIKO_MiniHD_T2C_mcas ورژن v1.1.91 به تاریخ 2014/03/24
 7. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Amiko مدل AMIKO_MiniHD T2C_emu ورژن 1.2.19 به تاریخ 2014.05.22
 8. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Amiko مدل AMIKO_MiniHD T2C_mcas ورژن 1.2.19 به تاریخ 2014.05.22
 9. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Amiko مدل AMIKO_MiniHD T2C_conax ورژن 1.2.19 به تاریخ 2014.05.22
 10. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Amiko مدل AMIKO_MiniHD_T2C_emu ورژن v1.2.50 به تاریخ 2014.07.16
 11. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Amiko مدل AMIKO_MiniHD_T2C_mcas ورژن v1.2.50 به تاریخ 2014.07.16
 12. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Amiko مدل AMIKO_MiniHD_T2C_mcas ورژن v1.2.64 به تاریخ 2014.09.10
 13. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Amiko مدل AMIKO_MiniHD_T2C_emu ورژن v1.2.64 به تاریخ 2014.09.02
 14. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Amiko مدل MiniHD_T2C_em ورژن 1.2.81 بتاریخ 2014.09.26
 15. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Amiko مدل _MiniHD_T2C_mcas ورژن 1.2.81 بتاریخ 2014.09.26
 16. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Amiko مدل MiniHD_T2C_conax ورژن 1.2.81 بتاریخ 2014.09.26
 17. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Amiko مدل AMIKO_MiniHD_T2C_emu ورژن v1.2.96 به تاریخ 2014.10.09
 18. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Amiko مدل AMIKO_MiniHD_T2C_mcas ورژن v1.2.96 به تاریخ 2014.10.09
 19. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Amiko مدل AMIKO_MiniHD_T2C_emu ورژن v1.3.15 به تاریخ 2014.11.11
 20. نرم افزار جدید رسیور Amiko مدل AMIKO_MiniHD_T2C__mcas ورژن 1.3.52 بتاریخ 2015.01.21
 21. نرم افزار جدید رسیور Amiko مدل AMIKO_MiniHD_T2C_emu ورژن 1.3.52 بتاریخ 2015.01.21
 22. نرم افزار جدید رسیور Amiko مدل AMIKO_MiniHD_T2C__conax ورژن 1.3.76 بتاریخ 2015.02.19
 23. نرم افزار جدید رسیور Amiko مدل AMIKO_MiniHD_T2C__mcas ورژن 1.3.76 بتاریخ 2015.02.19
 24. نرم افزار جدید رسیور Amiko مدل AMIKO_MiniHD_T2C__emu ورژن 1.3.76 بتاریخ 2015.02.19
 25. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Amiko مدل AMIKO miniHD T2C emu ورژن1.3.94 تاریخ20150313
 26. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Amiko مدل AMIKO miniHD T2C mcas ورژن1.3.94 تاریخ20150313
 27. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Amiko مدل AMIKO_MiniHD_T2C_emu ورژن v1.4.03 به تاریخ 2015.04.01
 28. نرم افزار جدید و رسمی رسیور Amiko مدل AMIKO_MiniHD_T2C_mcas ورژن v1.4.03 به تاریخ 2015.04.01
 29. نرم افزار رسیورAMIKO_MiniHD_T2C_1.5.28به تاریخ 28/11/2015
 30. نرم افزار جدید رسیور Amiko Mini Combo & Mini HD T2/Cبه تاریخ 5/12/2015
 31. نرم افزار جدید رسیور amiko MINI HD T2C_conaxبه ورژن_V1.5.38تاریخ 23/12/2015
 32. نرم افزار جدید رسیور AMIKO_MiniHD_T2C_1.5.43_emuبه تاریخ 19/1/2016
 33. نرم افزار جدید رسیور AMIKOمدل AMIKO_MiniHD_T2C_1.5.45_emuبه تاریخ 22/1/2016
 34. نرم افزار جدید رسیور AMIKO مدل AMIKO_MiniHD_T2C_1.5.45_Mcas به تاریخ 22/1/2016
 35. نرم افزار جدید رسیور AMIKO مدلMcas- MiniHD T2C بهfw 1.5.46 تاریخ 24/1/2016
 36. نرم افزار جدید رسیور AMIKO مدل _AMIKO_MiniHD_T2C -conax ورژن1.2.19_ به تاریخ 30/1/201.
 37. نرم افزار جدید رسیور AMIKO مدل _AMIKO_MiniHD_T2C -conaxورژن1.2.23_ به تاریخ 30/1/201.
 38. نرم افزار جدید رسیور AMIKO مدل AMIKO_MiniHD_T2c_1.5.46_Emu به تاریخ 2/2/2016
 39. نرم افزار جدید رسیور AMIKOمدلAMIKO_MiniHD_T2C_1.5.64 به تاریخ 20/4/2016
 40. نرم افزار جدید رسیور AMIKOمدلAMIKO_MiniHD_T2C_1.5.64 emu به تاریخ 20/4/2016
 41. فیلم اموزش حذف وقفل جابجای کانال در Amiko MiniHD T2C
 42. فیلم اموزش نصب دیش وموتور در Amiko MiniHD T2C
 43. فیلم اموزش پیداکردن فرکانس جدید در Amiko MiniHD T2C
 44. فیلم اموزش نصب لیست کانال اماده در Amiko MiniHD T2C
 45. فیلم اموزش نصب سافتکم وزدن کد دستی در Amiko MiniHD T2C
 46. فیلم اموزش بازکردن کانال سه و ورزش در Amiko MiniHD T2C
 47. فیلم اموزش اتصال اینترنت در Amiko MiniHD T2C
 48. فیلم اضافه کردن ماهواره و فرکانس در Amiko MiniHD T2C
 49. فیلم اموزش اپگرید در Amiko MiniHD T2C
 50. فیلم اموزش بازکردن کانالهای کد شده در Amiko MiniHD T2C
 51. نرم افزار رسمی رسیور amiko مدل MiniHD T2C ورژن 1.1.50_emu
 52. نرم افزار رسمی رسیور amiko مدل MiniHD T2C ورژن 1.1.50_ mcas
 53. نرم افزار رسمی رسیور amiko مدل MiniHD T2C ورژن 1.1.85_emu
 54. نرم افزار رسمی رسیور amiko مدل MiniHD T2C ورژن 1.1.85_ mcas
 55. نرم افزار رسمی رسیور amiko مدل MiniHD T2C ورژن 1.2.02_emu
 56. نرم افزار رسمی رسیور amiko مدل MiniHD T2C ورژن 1.2.02_mcas
 57. نرم افزار رسمی رسیور amiko مدل MiniHD T2C ورژن 1.2.23_emu
 58. نرم افزار رسمی رسیور amiko مدل MiniHD T2C ورژن 1.2.23_mcas
 59. نرم افزار رسمی رسیور amiko مدل MiniHD T2C ورژن 1.2.36_ emu
 60. نرم افزار رسمی رسیور amiko مدل MiniHD T2C ورژن 1.2.36_mcas
 61. نرم افزار رسمی رسیور amiko مدل MiniHD T2C ورژن 1.4.49_emu
 62. نرم افزار رسمی رسیور amiko مدل MiniHD T2C ورژن 1.4.49_mcas
 63. نرم افزار رسمی رسیور amiko مدل MiniHD T2C ورژن 1.4.87_emu
 64. نرم افزار رسمی رسیور amiko مدل MiniHD T2C ورژن 1.4.87_mcas
 65. نرم افزار رسمی رسیور amiko مدل MiniHD T2C ورژن 1.5.35_emu
 66. نرم افزار رسمی رسیور amiko مدل MiniHD T2C ورژن 1.5.35_mcas
 67. نرم افزار رسمی رسیور amiko مدل MiniHD T2C ورژن 1.5.41_emu
 68. نرم افزار رسمی رسیور amiko مدل MiniHD T2C ورژن 1.5.41_mcas
 69. نرم افزار رسمی رسیور amiko مدل MiniHD T2C ورژن 1.6.07_emu
 70. نرم افزار رسمی رسیور amiko مدل MiniHD T2C ورژن 1.6.07_mcas
 71. ادیتور برای ویرایش کانال رسیور amiko مدل MiniHD T2C
 72. لودر برای انتقال نرم افزار رسیور amiko مدل MiniHD T2C
 73. ادیتور برای ویرایش و انتقال ip tv رسیور amiko مدل MiniHD T2C
 74. نرم افزار جدید رسیور آمیکو مدل AMIKO_MiniHDT2C-1.6.10_by Dekolteبه تاریخ 7/12/2017